پاورپوینت آماده; جزوه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2- نوشته ژولیت اردوخانیان-شهلا مظفری

پاورپوینت آماده; جزوه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2- نوشته ژولیت اردوخانیان-شهلا مظفری

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت آماده; جزوه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2- نوشته ژولیت اردوخانیان-شهلا مظفری

6700 قیمت
پاورپوینت آماده;  جزوه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2- نوشته ژولیت اردوخانیان-شهلا مظفری

پاورپوینت آماده; جزوه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2- نوشته ژولیت اردوخانیان-شهلا مظفری

پاورپوینت آماده;  جزوه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2- نوشته ژولیت اردوخانیان-شهلا مظفری

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 164 اسلاید

جزوه درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2- نوشته ژولیت اردوخانیان-شهلا مظفری


فهرست مطالب فصل اول: PH سنجی 3
فصل دوم:پتانسیل سنجی 35
فصل سوم:کاربرد الکترود های یون گزین 52
فصل چهارم:روش های الکترووزنی 62
فصل پنجم:روشهای کولن سنجی 73
فصل ششم:ولتامتری 102
فصل هفتم:آمپر سنجی 127
فصل هشتم:رسانایی سنجی 135
فصل اول PH سنجی مقدمه
ا لکتروشيمي چيست؟
الکتروشيمي مبحثي در شيمي است که درمورد تبديل انرژي شيميايي به الکتريکي و بالعکس بحث مي کند.
در سلول هاي گالواني، انرژي شيميايي به الکتريکي تبديل مي شود.
در سلول هاي الکتروليز انرژي الکتريکي به شيميايي تبديل مي شود. سلول شيميايي هر سلول شيميايي در واقع يک واکنش اکسايشي - کاهشي است.
هر واکنش اکسايشي -کاهشي شامل دو نيم واکنش است.
هر نيم واکنش يک الکترود مي باشد.
نيم واکنش اکسايش، آند ونيم واکنش کاهش،کاتد نام دارد. مثال در مورد يک سلول الکتروشيميايي : يک ظرف شامل محلول سولفات مس که در آن تيغه مسي قرار دارد.
Cu2+ + 2e →Cu
يک ظرف شامل محلول سولفات روي که در آن تيغه اي از روي قرار دارد.
Zn → Zn2+ + 2e
اگر ظرف ها را با پل نمکي به هم و دو تیغه را نیز بهم وصل کنيم ،
جريان برق توليد مي شود.
Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu پتانسيل سنجي potentiometric اندازه گيري اختلاف پتانسيل ما بين دو الکترود شناساگر و الکترود مرجع .
الکترود شناساگريا انديکاتور: پتانسيل آن وابسته به غلظت گونه در تماس با آن است. الکترود مرجع، الکترودي که پتانسيل دقيقاً معيني دارد.
انواع الکترودهاي مرجع الکترود استاندارد هيدروژن - کالومل و نقره - نقره کلريد
الکترود استاندارد هيدروژن SHE
2H+ +2e H2

Pt,H2(P=1atm) H+(1M)
E=0.059 log a H+
الکترود کالومل Hg Hg2Cl2(sat,d),KCl(XM)
واکنش آن؛
Hg2Cl2 +2e 2Hg +2Cl- E0=0.268
پتانسيل آن برحسب غلظتاگر محلول کلريد پتاسيم اشباع باشد، SCE و پتانسيل آن 241/0 ولت
الکترود نقره - نقره کلريد Ag │AgCl (s) , Cl- (X M)
AgCl + e Ag + Cl- ْ E = 222/0 - 059 /0log[Cl-] انواع الکترودهاي شناساگر : الکترودهاي فلزي
الکترودهاي غشائی

انواع الکترودهای فلزی:
الکترودهاي مرتبه يک (کاتيون ها)

خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان