پاورپوینت آماده: جزوه برنامه ريزي و کنترل پروژه

پاورپوینت آماده: جزوه برنامه ريزي و کنترل پروژه

پاورپوینت آماده: جزوه برنامه ريزي و کنترل پروژه

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 125 اسلایدجزوه برنامه ريزي و کنترل پروژه
فصل اولمقدمه اي بر مديريت پروژه مراجع : - Project Management
Project Management Body of Knowledge Guide 2004, (PMBOK), PMI The Project Management Institute (www.pmi.org)

Harold Kerzner, project management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Control (7th Edition), Willey, 2001.

-Dennis Lock, Project Management (7th Edition), Gower, 2000.

-Rory Burke, Project Management Planning & Control Techniques (3rd edition), Wiley, 1999.

-Michael Tucker, Successful Process Management, Hodder & Stoughton, 1996.

-Rodney Turner, The Handbook of Project-based Management, McGraw Hill, 1993.

-Rodney Turner & Stephen Simister, Gower Handbook of Project Management, (3rd edition) Gower, 2000.
PMBOK مباحث کاري اين انجمن ها:- پيکره دانش مديريت پروژه- صدور گواهينامه هاي حرفه اي- تدوين استاندارد ها- اصول اخلاق حرفه اي- برگزاري سمينارها - برگزاري دوره هاي آموزشي حرفه اي انجمن هاي مديريت پروژه انجمن ها و موسسه هاي زيادي در رابطه با مديريت پروژه در سطح دنيا بوجود آمده است پيکره دانش مديريت پروژه The APM’s bok; Association of Project Managers (UK)www.apm.org.uk The PMI’s PMBOK; Project Management Institute (USA) www.pmi.com The IPMA’s BOK; International Association of Project Managers www.ipma.ch The AIPM’s Competency Standards for Project Management (Australia) www.dab.uts.au ISO 10006; Guideline to Quality in Project Management استاندارد انگليسي استاندارد آمريکايي استاندارد استراليايي استاندارد ايزو تعريف مديريت POSD CORB

Planning
Organizing
Staffing
Decision making or Directing
Coordinating
Reporting
Budjeting

- برنامه ريزي و کنترل در استفاده از منابع براي رسيدن به اهداف تعيين شده کار توسط سازمانها انجام مي شود:


کار يا به صورت عمليات مداوم است يا به صورت پروژه عمليات مداوم (Day to day operation) و پروژه:

توسط افراد انجام مي شوند.
از منابع استفاده مي کنند.
برنامه ريزي مي شوند، اجرا مي شوند و کنترل مي شوند.
پروژه پس از رسيدن به هدف پايان مي يابد و منابع تخصيص يافته به آن به فعاليتهاي ديگر تحويل مي شود ولي عمليات تداوم مي يابد و منابع خود را بروز نگه مي دارد.
تشابه : تعريف پروژه - مجموعه تلاشهايي که بصورت موقت براي توليد يک محصول،

خدمت و يا نتيجه مشخص انجام مي شود. ( PMBOK) تعريف پروژه 1) موقتي بودن: هر پروژه اي زمان مشخصي براي شروع و زمان مشخصي براي ختم دارد. پايان پروژه زماني است که يا به نتايج مشخص شده برسيم و يا روشن شود که به اين نتايج نمي رسيم.
موقتي بودن لزوما به معني کوتاه بودن زمان اجراي پروژه نيست.
موقتي بودن لزوما به معني موقتي بودن نتايج حاصل از اجراي پروژه نيست.
تعريف پروژه 2) مشخص بودن نتايج: پروژه براي توليد محصول يا خدمتي
خرید آنلاین